Author - admin

Mizuki Park – không gian sống vượt trội

Mizuki Park – không gian sống vượt trội Hiện nay, bàn về một dự án nào đó, các chủ đầu tư đều mong muốn bên cạnh việc mang lại các giá trị cơ bản, dự án của mình phải mang đến giá trị then chốt nào đó riêng biệt. Điều này vừa có thể tạo nên sự khác biệt, độc [...]

Căn hộ hợp túi tiền lên ngôi tại Nam Sài Gòn

Căn hộ hợp túi tiền lên ngôi tại Nam Sài Gòn Trong những tháng trở lại đây, thị trường căn hộ cao cấp đang dần nhường chỗ cho căn hộ hợp túi tiền lên ngôi trở lại. Một dấu hiệu đáng mừng cho khách hàng, những người đang quan tâm đến phân khúc căn hộ giá phải chăng này. Nắm [...]